fbpx
For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.

Ladda elbil – Laddstationer och laddstolpar

Laddstation elbil – Ladda elbilen

Ovan hittar alla laddstationer där du kan ladda din elbil. Zooma in på kartan för att hitta önskad laddstation eller laddstolpar. Kartan uppdateras regelbundet med nya laddstationer och hämtas från extern källa.

Hur lång tid tar det att ladda bilen?

Det beror på en mängd faktorer: hur stort batteri bilen har och vilken laddeffekt den kan ta emot, hur mycket du kört sedan förra laddningen och även vilken typ av laddbox du använder. De flesta elbilar kan laddas fullt ut över en natt.

Hur långt kommer man på en laddning?

Skillnaden i räckvidd mellan olika elbilar är stor. Exempelvis kommer du bara cirka fem mil på eldrift med laddhybridbilar som ­Passat GTE eller Mitsubishi Outlander PHEV. En ren elbil som Renault Zoe tar dig cirka 30 mil. Bäst i klassen är bilar som Kia e-Soul, Kia e-Niro, Hyundai Kona electric, Tesla, Audi E-tron, Mercedes EQC eller Jaguar I-Pace som tar dig över 40 mil.

Vad kostar det att ladda en elbil hemma?

Kostnaden för att ladda ett batteri från tomt till fullt varierar naturligtvis beroende på hur stort batteriet är. Ett riktvärde kan vara att multiplicera batterikapaciteten (i kWh) med kostnaden för el (cirka 1,8 kr/kWh). En elbil med en batterikapacitet på 40 kWh kostar då cirkaa 40 x 1,8 = 72 kr att ladda.
Uppdaterat 2021-02-20

Avdrag för laddbox

För dig som skall installera laddbox till elbilen i din villa, samfällighet eller bostadsrättsförening finns det ett avdrag att utnyttja som täcker stora delar av kostnaden.

Grön teknik – Det nya avdraget

Från 1 januari 2021 finns ett nytt avdrag för grön teknik som ger skattereduktion för installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi samt laddstation till elfordon.

Regeringen har röstat igenom att material och arbete för installation av grön teknik är avdragsgilla kostnader. Det gröna teknikavdraget bekostar delar av de avdragsgilla kostnaderna genom skattereduktion, upp till 50 000 kr. Den andra halvan står du för. De kostnader som ej är avdragsgilla är resekostnader och administrationskostnader och dem står du för.

Så funkar avdraget för laddbox 2021

Alla installationer av laddboxar som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021 är godkända för skattereduktion för grön teknik. Avdraget görs direkt på fakturan från företaget som hanterar installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Avdraget täcker 50 procent av kostnaderna, med ett tak på 50 000 kr, för material och arbete vid installation av laddningspunkt till elfordon. Om kunden själv köper in laddbox eller material från annan part än det företag som installerar laddboxen kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet.

Det nya avdraget gör hela processen mycket enklare för dig som privatperson. Tidigare behövde man betala hela installationskostnaden för att sedan själv ansöka om bidrag från Naturvårdsverket. Nu när det gamla ”Ladda hemma”-bidraget ersätts med det nya gröna avdraget fungerar det på liknande sätt som rut- och rotavdrag och det blir mindre administration för dig som kund. Det enda du behöver tänka på är att meddela företaget din fastighetsbeteckning.

Vem får utnyttja det statliga bidraget för laddstationer?

Alla privatpersoner som äger en fastighet, eller har nyttjanderätten till en, kan söka bidrag för installation av en laddbox för elbilar. Stödet uppgår till halva kostnaden för installation och själva utrustningen. Även kringarbeten som framdragning av el berättigar till stöd. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet.

Ladda elbil i ett vanligt eluttag?

Även om det är fullt möjligt bör du inte göra det. Elanläggningen i huset kan överhettas och orsaka brand. Därför ska du låta installera en särskild laddbox och kontrollera säkringar, jordfelsbrytare och kablar fram till laddboxen.

Ladda i motorvärmaruttaget?

Nej, det kan innebära skador på elanläggningen och risker som i värsta fall kan leda till brand. En laddbox ger en säker laddning genom att du kan styra och övervaka laddningen.

Jag har två elbilar, måste jag ha två laddboxar?

Det finns laddboxar för laddning av flera bilar samtidigt. Smart teknik som fördelar effektuttaget, så kallad lastbalansering, gör att den befintliga elanläggningen inte överbelastas.

Spelar det någon roll var jag installerar laddboxen?

Det finns olika typer av laddboxar för placering inomhus, utomhus under tak, eller utomhus i det fria. Du väljer laddbox efter var den ska placeras.

Måste jag ändra min befintliga elanläggning?

Utöver framdragning av kablar till laddboxen kan du behöva byta säkringar, beroende på hur mycket effekt laddboxen använder, samt montera jordfelsbrytare om sådan saknas. Ibland kan även effekt­vakt behövas. Anlita en auktoriserad elinstallatör! Dessutom kan eventuellt uppkoppling av laddboxen mot internet behöva ordnas samt möjlighet för elmätning och debitering förberedas.

Att tänka på när du ska skaffa laddningsstation till elbilen

Du kan få bidrag för att installera laddningsstation hemma. Här är en checklista du bör ha koll på innan du sätter igång. Och tänk på att alla el-installationer ska göras av auktoriserade elektriker.

Skicka in ansökan senast den 18 december
Bidraget som fördelas av Naturvårdsverket är på som mest 10 000 kronor per fastighet som du äger eller nyttjar. Du kan ansöka för 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen och 50 procent av kostnaden för installationsarbetet. Du kan inte få bidrag för installationer som har gjorts före den 1 januari 2018.

Det är många som vill ha bidraget så sista ansökningsdatumet för 2019 är den 18 december, under förutsättningar att det finns pengar kvar i budgeten. Naturvårdsverket har meddelat att de handlägger ansökningarna löpande men att det inte är uteslutet att de inte hinner med alla. Resterande ansökningar kommer då att handläggas 2020 enligt den budget och regleringsbrev som då gäller.

Därför duger inte ditt gamla eluttag
För att säkert ladda elbilar behövs en korrekt installerad laddningsstation, en laddstolpe eller laddbox. Husets vanliga elinstallation med schuko-uttag bör inte användas för laddning av elbilar med hög effekt under en längre tid på grund av brandrisken. Laddning utan särskild laddningsstation kan innebära låg säkerhet när petskydd saknas i uttag. Det är extra viktigt eftersom laddningskabeln är kontinuerligt spänningssatt så fort den kopplas in i uttaget. En spänningssatt skadad kabel kan snabbt bli farlig.

Checklista för laddningsstation:
Laddningsstationen ska alltid installeras av ett elinstallationsföretag som är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

 • Laddstolpen/ laddboxen ska ha uttag av ”typ 2” och ladda i ”mode 3”.
 • Jordfelsbrytare av anpassad typ ska finnas.
 • IP-klass ska vara anpassad för laddningsstationens placering i exempelvis garage, carport eller utomhus i det fria
 • Enfas- eller trefasladdning: Batteriladdaren i alla elbilar klarar enfasladdning, men det kan ta lång tid att ladda batterierna. Laddningsstationer brukar kunna tillhandahålla höga strömstyrkor, men om bilen har en liten laddare så kommer laddningsprocessen ändå ta lång tid. Nyare elbilar med större batterier brukar klara trefasladdning.
 • Trefasladdning ger jämnare belastning av faserna.
 • En laddbox kan vara försedd med antingen uttag eller fast kabel. En kabel kan skadas och behöva bytas ut. Då är det enklare att ha ett uttag på laddboxen.
 • Effektvakt kan i vissa fall behövas för att inte överbelasta säkringen.
 • Anpassa vid behov storlek på anläggningens huvudsäkring.
 • Extra ventilation kan behövas vid laddning av vissa äldre batterier i slutna utrymmen som till exempel i garage.
 • Kontrollera ventilationskravet med biltillverkaren.
 • Installera tillräckligt många uttag för laddning av hushållets fordon.
 • Extra uttag för kupévärmare eller laddning av elcykel, elmoped eller elmotorcykel kan vara bra att ha.
 • Nätverkskabel kan behöva dras fram för anslutning av laddstationen till internet. Vissa laddstationer är förberedda för trådlöst nätverk (WLAN).
 • Ett av många krav i regelverket är att laddstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering.

Vad kostar det att ladda en elbil?

Det många funderar på innan de köper en elbil är, hur mycket kommer det att kosta att ladda elbilen? Beräkna hur mycket försäkringen kommer kosta eller hur mycket bensinen kommer kosta för en bensinbil är relativt enkelt. Hur mycket försäkringen skulle kosta kan du snabbt kolla upp på Insplanet.com och bensinpriset fluktuerar inte mycket det kan du därför enkelt räkna ut med hjälp av en miniräknare med hjälp av hemsidor som bensinpriser.nu förutsatt att du vet på ett ungefär hur långt du brukar köra varje månad samt bränsleförbrukningen på din bil.

Att ladda en elbil är betydligt billigare än att tanka fossila bränslen. Men idag finns ännu ingen standardiserad prissättning likt den vi ser för de mer traditionella drivmedlen och det är också föga troligt att vi kommer se något liknande.

Kostnaden på laddningen beror så klart helt och hållet på var du laddar, och till viss del också när du laddar. Men vi kommer här att ge några exempel.

Kostnad att ladda elbilen hemma

Det mest prisvärda alternativet är vanligtvis att ladda elbilen hemma. Utöver investering i en laddbox på omkring 10 000kr är de löpande kostnaderna relativt små. Elpriset kan variera, från säsong och var du bor, samt vilket elbolag du använder. Men vi kör på riktvärdet 1,50 kronor per kWh.

Kostnaden kan du enkelt multiplicera med elbilens batteristorlek som mäts i enheten kWh. Storlekens batteri varierar ofta mellan olika modeller. Vanliga storlekar är allt från 35 kWh till 95 kWh. Större batteri innebär ofta längre räckvidd. Därefter är det också relativt enkelt att räkna om kostnaden per mil och också uppskatta hur långt du kommer på en laddning.

Som exempel skulle en Audi e-tron 55 (95 kWh-batteri) kosta 140 kronor att ladda fullt. Då kan du köra omkring 411 km enligt WLTP-körcykeln. Hyundai Kona Electric (64 kWh-batteri) skulle kosta strax under 100 kronor. Räckvidden för Kona uppges till omkring 449 km.

Kostnad att ladda elbilen på publika laddare

Kostnaden på publika laddstolpar varierar kraftigt och det är svårt att ge ett fast pris, men generellt är det lite dyrare att ladda än hemma. Hur man debiteras varierar också mellan olika laddare. Ibland betalar du per kWh och ibland per minut. Oftast betalas destinationsladdning per kWh, medan snabbladdning debiteras per minut.

Stora lokala avvikelser kan förekomma från ett par öre per minut till någon krona. Eller från någon krona till ett flertal kronor per kWh. Ett normalt pris ligger på omkring 1,50–3,50 kronor per kWh (men ibland mer). Ibland tillkommer också en traditionell parkeringsavgift. Använd till exempel en app som PlugShare för att hitta de billigaste laddpunkterna dit du ska åka.

Månadskostnad för att ladda elbil jämfört med bränsledriven bil:

Svenskar kör mellan 1000-1500 mil per år, räknar vi att man kommer köra 1500 mil per år blir det 125 mil i månaden. Nedan kommer vi gå igenom kostnaden för att ladda olika bilar och modeller.

Olika drivmedel och deras månadskostnader:

Elbilar (rörligt elpris)

Beräkningarna är gjorda baserat på att elpriset ligger på 24,33 öre/kWh priset (2020-03-02)

Vi börjar med att räkna ut hur många gånger du måste ladda bilen för att ta dig 1250 km. I Tesla Model S fall är det 2,1 gånger. Sen tar vi batteriets kapacitet gånger hur många gånger bilen måste laddas. Efter det har vi fått fram den totala elförbrukningen, för Tesla blir det 210 kWh. Slutligen tar vi priset per kWh gånger den totala förbrukning och då landar vi på 51,32 kr. Se hela beräkningen för fler bilmodeller nedan.

Tesla Model S med en beräknad räckvidd på 593 km och ett 100 kWh-batteri.

 1. 1250 km / 593 = 2,1
 2. 100 kWh * 2,1 = 210 kWh
 3. 210 kWh * 24,33 öre/kWh = 51,32 kr*

*exklusive skatt och övriga avgifter.

Kostnaden att ladda en Tesla Model S hemma om du önskar köra 1250 km på en månad blir 64,15 kronor inklusive moms.

Volvo XC40 Recharge med en beräknad räckvidd på 400 km och ett 78 kWh-batteri.

 1. 1250 km / 400 = 3,1
 2. 78 kWh * 3,1 = 242 kWh
 3. 242 kWh * 24,33 öre/kWh = 58,87 kr*

*exklusive skatt och övriga avgifter.

Kostnaden att ladda en Volvo XC40 Recharge hemma om du önskar köra 1250 km på en månad blir 73,59 kronor inklusive moms.

Passat GTE hybrid med en beräknad räckvidd på 57 km och ett 9.9 kWh-batteri

 1. 1250 km / 57 = 21,9
 2. 9.9 kWh * 21,9 = 217 kWh
 3. 217 kWh * 24,33 öre/kWh = 52,79 kr*

*exklusive skatt och övriga avgifter, priset är baserat på om du bara skulle köra med el.

Kostnaden att ladda en Passat GTE hemma om du önskar köra 1250 km på en månad blir 65,99 kronor inklusive moms. Kom igång att för att komma 1250 km på bara el krävs det att du laddar din passat 22 gr.

Kostnad att köra bränslebil 2020

Volvo V60 D4 Drivmedel: (Diesel) (Drar 0.60L/mil) 1 115 kr/månad, räknat på att dieseln kostar 14,87 kr/L

Volvo V60 II 2.0 T5 (250 Hp) Automatic 2019 95 bensin: (0.70L/mil) 14,17 kr/L 1239 kr/månad. ?

Hur långt kommer en elbil på en laddning?
Hur långt du kommer på en laddning beror i första hand på hur stor kapacitet ditt batteri i din bil har. Men hur långt du kommer med din elbil kan variera på grund av andra faktorer batterierna i elbilarna är känsliga för temperaturer och låga eller höga temperaturer kan förkorta den uppskattade körsträckan. Enligt American Automobile Association, AAA, kan den uppskattade körsträckan förkortas så mycket som 41%!

Men det är inte bara på grund av att batteriet inte gillar låga temperaturer, batteriet måste jobba hårdare i låga temperaturer för att hålla temperaturen uppe inuti kupén på bilen.

Hur långt du kan köra med din elbil påverkas självklart av hur du kör bilen, men också vilken typ av sommardäck du har. Mycket inbromsningar och accelerationer leder till att motorn och batteriet får jobba hårdare och batteriet tar slut fortare precis så som bensinen i en bränsle bil tar slut fortare och du håller höga hastigheter och kör ryckigt.

Andra faktorer som kan påverka körsträckan på elbilar är:
Våta och torra vägunderlag.
Hur tungt bilen är lastad.

Ladda elbil hemma med laddbox
Det billigaste alternativet när det kommer till att ladda sin elbil är att göra det hemma, eftersom du betalar för de kWh pris du har via ditt elavtal inte massa extra kostnader som du får betala för om du laddar bilen ute på stan.

En laddbox till en elbil kan kosta allt från 5000 – 20 000 kronor. Men det minskar risken för brand drastiskt samtidigt som det öppnar upp för andra möjligheter som ladda ur ett vanligt vägguttag inte kan erbjuda. Som möjligheten till fast charging och ställa in laddboxen att ladda på natten när elpriset är lägre.

Kostnad ladda elbil

Med allt fler elbilar på våra gator kommer en investering i laddstolpar med största sannolikhet att göra både den enskilda bostadsrätten, som föreningen, mer attraktiv. Hur en bostadsrättsförening väljer att finansiera laddstolparna varierar. Det vanligaste är att föreningen står för kostnaden av laddare och installation, och att man sedan tar betalt av de som använder laddarna.

Vad kostar en laddbox?

Grovt uppskattat kan man säga att priset på en laddbox i ett garage är cirka 5 000-12 000 kr och installationen cirka 2 000-6 000 kr. Laddstolpar som kräver mycket markarbete blir ofta dyrare. För att hålla nere kostnaderna är det bra om laddarna är placerade nära elcentralen. Av samma anledning ska kabeldragningen helst göras på en befintlig vägg eller grävas ner i en mjukare yta. Därför ska laddstolparna helst inte placeras på betong eller asfalt.

Vad kostar det att ladda?

Att ladda ett tomt batteri kostar 1,5 kr-2 kr per mil som laddas. Elen till en genomsnittlig elbil kostar cirka 2 500 kr per år. Det finns flera alternativ hur föreningen väljer att ta betalt av de som laddar.

 1. Det enklaste är att ta ut en förhöjd månadsavgift för parkeringen, där investeringskostnaden, löpande kostnader och kostnad för elen schablonmässigt slås ut på de som använder laddarna. Kraftringen kan hjälpa till att räkna fram en lämplig avgift.
 2. Det går också att ta betalt efter hur mycket varje användare laddar, i kr/kWh. Vi mäter då hur mycket varje laddare har använts. Med ett RFID-system kan man se vem som har laddat sin bil i laddstolpen. Med detta som grund tar vi fram en månadsrapport som föreningen sedan kan använda för att ta betalt i kr/kWh. Föreningen bestämmer själv vilken avgift som ska tas ut. Vi kan hjälpa till att ta fram en lämplig avgift.
 3. Ett tredje alternativ är att vi på Kraftringen tar betalt direkt av användarna, efter den avgift som föreningen bestämmer. Föreningen får då ta del av intäkterna.

Låt andra ladda 

Om det visar sig att era laddstolpar står oanvända under en stor del av dagen kan det vara en idé att låta andra använda dem. Då kan ni göra laddarna möjliga att användas av allmänheten under vissa tider på dygnet, medan andra tider är reserverade för föreningens medlemmar. Den som laddar debiteras för laddningen och intäkterna går till föreningen.

Topp