For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Miljödiesel HVO100 – Allt du behöver veta

Miljödiesel HVO100 – Allt du behöver veta

HVO100 är ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel som kan bidra till betydande minskning av CO2-utsläppen jämfört med fossil diesel. HVO100 är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet. Likheten med vanlig diesel gör att för detta drivmedel inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

Namnet HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO, till skillnad från inblandning (drop-in). Då  densitet (ca 780 g/l) faller utanför den vanliga specifikationen för diesel (EN590) är det inte säkert att ett dieselfordon kan eller får drivas med HVO100.Därav behövs godkännande från respektive fordons-/maskinleverantör bland annat för besked om garantier och/eller särskilda åtgärder. Sedan mitten på 2016 finns en ny drivmedelsstandard framtagen (EN15940) som reglerar och täcker in HVO100. Denna standard är viktig för överenskommelse mellan drivmedels- och fordonsbranschen. Exempelvis behövs denna standard för certifiering av nya motorer enligt Euro 6 vid HVO100-drift.

hvo-diesel-miljödiesel

Noteras kan att den amerikanska drivmedelstandarden ASTM D975 (motsvarigheten till EN590 i USA) inte har samma höga minimikrav på densiteten. Den något lägre densiteten på HVO100 är därav inget problem enligt ASTM D975. Därav har en del fordons-/maskintillverkare, innan EN15940 infördes, snabbare kunnat ge positiva besked avseende HVO100-drift via erfarenheter av ASTM D975. Detta kan framledes även vara en möjlighet för de fordons- och maskinleverantörer som ännu inte givit godkännande för HVO100.

FORDON OCH MASKINER

Fordonsleverantörerna inom tung trafik samt maskinleverantörerna har kommit olika långt med  godkännande av drift på HVO100. Flera av våra stora fordonsleverantörer på europeisk marknad har redan givit sitt godkännande och utfört certifiering gentemot EN15940 (dvs. HVO100). Även hos ett flertal leverantörer av entreprenadmaskiner har man gett klartecken för HVO100.

Därav finns det idag goda möjligheter att köra tunga fordon och arbetsmaskiner på HVO100-drift utifrån tillverkarnas godkännande, dock ännu inte alla. Kontakta din leverantör för svar för just ditt fordon/maskin.

TILLGÅNG

Antalet tillverkare som producerar HVO100 (100% HVO) till svensk marknad är idag starkt begränsad, likväl som att tillgången till råvara är en begränsande faktor. .

Inom TRB-stationsnät pågår för närvarande en viss uppbyggnad av flera tankstationer med HVO100 – Sök TRB-stationer med HVO100 via vår stationsförteckning…

TANKKORT

För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…
Har du redan TRB-tankkort kontrollera med kortutställande TRB-företag om det går att tanka HVO100 med ditt nuvarande tankkort!

miljodiesel

KLIMATPRESTANDA

Miljö- och klimatprestanda för HVO100 är beroende av vilken råvara som används vid tillverkningen. HVO kan tillverkas av olika råvaror. Vilken råvarumix som använts beror på produkt och besvaras av respektive drivmedelsleverantör.

TRB:s stationsnät erbjuder en HVO100 som uppfyller EN15940 och baseras på en råvarumix av olika restprodukter och avfall.

Den HVO100 som säljs via TRB:s tankstationsnät ger ca 88% sänkning av CO2-utsläppen* jämfört med fossilt referensvärde EU:s Förnybartdirektiv.

PRODUKTKOSTNAD

Produktionen av HVO är dyrare än vanlig diesel, men produkten är för närvarande nästan helt skattebefriad till och med 2020. Beskattningen kan komma att förändras med kort varsel beroende på utfall av återkommande uppföljningar. På grund av att HVO100 enbart finns på ett fåtal depåer i Sverige ökar distributionskostnaderna vilket kan påverkar slutpriset vid pump. Reduktionsplikt infördes 1 juli 2018 vilket innebär att oljebolag och andra aktörer på svensk drivmedelsmarknad måste blanda i förnybara komponenter i all diesel och bensin som säljs på marknaden.

HVO är en förnybar komponent som används som drop-in i dieseln för att uppfylla denna reduktionsplikt. Efterfrågan på biokomponenter ökar vilket kan påverka slutpriset även det.

TRB:S REKOMMENDATION

HVO100 anser vi på TRB som ett högintressant drivmedel då det med rätt råvara bidrar till fossilfri fordonsflotta, med mycket låga CO2-utsläpp som dessutom kan användas till stora delar av befintliga fordons- och maskinpark. Vi anser detta som ett mycket viktigt drivmedel för att lyckas med omställning mot mer klimatsmarta transporter – redan idag!

På drygt 100 stationer runt om i landet finns det möjlighet för dieselbilar att tanka 100 procent HVO.

Alla dieselbilar är inte godkända för detta, men biltillverkarna godkänner allt fler märken och modeller. Här kan du hitta bilar som har detta godkännande: visa bilar redo för HVO1000 >


Miljöbilar till salu på grönbil.se

Topp