For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Sverige ligger som TOP3 globalt inom elbilar

Sverige ligger som TOP3 globalt inom elbilar

Elbilsindexet visar att Sverige är ledande. Totalt hamnar Sverige på en tredje plats och utifrån konsumentefterfrågan på en andraplats enligt EY:s senaste index EV Country Readiness. Sverige är i topp tack vare stabil konsumentefterfrågan, många OEM-tillverkare och ett i grunden starkt energiekosystem. Med ytterligare politiska överenskommelser och åtgärder tillsammans med en utbyggd laddningsinfrastruktur kan möjligheter för elektrifiering accelereras.

EY Electric Vehicle Country Readiness Index kartlägger de främsta fordonsmarknaderna i världen när det gäller introduktionen av elbilar baserat på utbud, efterfrågan och regleringar. Rådgivnings- och revisionsföretaget EY:s senaste index innefattar 14 länder och däribland Sverige. Totalt rankas Kina högst följt av Norge och Sverige. Det som bidrar till att Kina ligger i framkant är batteritillverkningen, ökad efterfrågan och en omfattande laddningsinfrastruktur, vilket gör att Kina fortsätter att vara den största elbilsmarknaden globalt sett i absoluta volymer.

Sverige rankas före Tyskland och Storbritannien, trots att dessa länder har en stor elbilsproduktion, lokal batteritillverkning och kommande elbilslanseringar. Det som gör att Sverige ligger före är landets i grunden starka energiekosystem tillsammans med en stor efterfrågan bland konsumenterna samt hög tillverkningsgrad av elbilar. Det är 41 procent av alla bilar som tillverkas i Sverige mellan 2022-2026 som förväntas vara elektriska modeller. Dessutom finns det företag i Sverige som tar initiativ mot att utveckla energilagringen, smarta laddningslösningar och V2G, dvs. att överföra ström från elbilens batteri till elnätet.

– Vi vet att efterfrågan på elbilar finns och nu gäller det skapa förutsättningar för att möta efterfrågan. Utifrån de ledande länderna i index ser vi att några viktiga faktorer för introduktionen av elbilar är en kombination av regleringar för att stimulera efterfrågan, lokal batteriproduktion och en stabil infrastruktur, säger Martin Cardell, globalt mobility-ansvarig på EY.

Enligt EY:s indexet för efterfrågan av elbilar rankas Sverige tvåa efter elbilspionjären Norge. Det är 36 procent av konsumternera i Sverige som planerar att deras nästa bilköp ska bli en laddhybrid eller helelektrisk bil. Elektrifiering av den svenska bilflottan fortsätter och även bland taxibolagen i Sverige.

Indexet visar dock att Sverige rankas lägre inom regleringar, närmare bestämt på plats sju. Det finns olika incitament som köpsubventioner och skatteförmåner, men det är inte tillräckligt eftersom många anser att laddningsmöjligheterna är otillräckliga. Det är ungefär 44 procent av konsumenterna i Sverige som är oroade över infrastrukturen för laddning.

– Vi är inte lika bra i Sverige jämfört med andra länder när det kommer till regleringar kopplat till introduktionen av elbilar. Det behövs exempelvis ett större politiskt stöd för att ytterligare utveckla laddinfrastrukturen och batteriproduktion, säger Martin Cardell.

EY Electric Vehicle Country Readiness Index
Indexet är en analys av länders övergång mot elektrifierade fordon baserat på tre perspektiv; utbud, efterfrågan och regulatoriska faktorer. Det är andra gången som EY genomför analysen och årets index innefattar en jämförelse och rangordning av 14 länder (Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Spanien, Sydkorea, Sverige, Tyskland, USA). Totalt analyseras 22 olika faktorer för att ge insikter i vilka möjligheter och förändringar som krävs för en effektiv övergång mot elektrifierade fordon.

För mer information, kontakta:
Martin Cardell, EY Global Mobility Solutions Leader, 070-3517733, martin.cardell@se.ey.com
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

TOP3Elbilar

Om EY
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte “Building a better working world” och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se

Taggar:

Topp