For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Ett klart besked – Elbilar är bättre för miljön

Ett klart besked – Elbilar är bättre för miljön

En svensk genomgång av nya forskningsstudier visar tydligt att elbilarna är bättre ur klimatsynpunkt än bensin- och dieselbilar.

Det har länge funnits kritik mot att själva tillverkningen av elbilar ger upphov till enormt mycket utsläpp. Å andra sidan är utsläppen under körning nära noll, särskilt om elbilen laddas med förnybar el. Nu gör flera svenska aktörer alltså klart att elbilar är bättre för miljön än förbränningsbilar.

Nya beräkningar från norsk studie

Det är inga lättviktare som ligger bakom beskedet. Hela bilindustrins branschorganisation, Bil Sweden, har tillsammans med Motorbranschens riksförbund och Power Circle “skrivit under” på att elbilar är bättre för miljön än förbränningsbilar.

Även IVL Svenska Miljöinstitutet – som låg bakom den mest uppmärksammade studien hittills om elbilarnas miljöpåverkan – håller med om att elbilarna är bättre. Studien från 2017 kom fram till att elbilar hade höga utsläpp under själva tillverkningsfasen, men tolkades av många medier som att elbilar automatiskt är sämre än förbränningsbilar ur klimatsynpunkt.

Nu förtydligar IVL Svenska Miljöinstitutet och ger beskedet att elbilar är ett smartare klimatval. Beräkningar som IVL gjort och som baseras på nyare underlag visar att batterielbilar är klart bättre för miljön än fossildrivna bilar i Sverige.

“Det var två år sedan vi gjorde den studien, och sedan dess har det kommit nya siffror som tyder på att större batterifabriker sänker utsläppen per tillverkat batteri. Det här är inte en ny studie utan en beräkning utifrån en norsk studie”, säger Lisbeth Dahllöf på IVL Svenska Miljöinstituetet till Recharge, och fortsätter:

“Vissa kanske tog vår tidigare rapport som att man lika gärna kan köra fossilt, men det stämmer alltså inte och det stämde inte heller då eftersom bilbatterierna håller längre än det tar att köra in koldioxidutsläppen från produktionen som rapporterats.”

Slår ni nu fast att elbilen är det bästa ur klimatsynpunkt?

“Ja, elbilen är bättre än bilar som drivs med fossilt bränsle ur miljösynpunkt. I och med att global uppvärmning är ett växlande problem och fossila bränslen är en återvändsgränd är elbilen bättre ur klimatsynpunkt i Sverige, och den är också lite bättre även ute i Europa”, säger Lisbeth Dahllöf.

Stort försprång med svensk elmix

En liten elbil sparar upp emot 70 procent av växthusgasutsläppen under sin livstid (18.000 mil) jämfört med motsvarande fossildriven bil i Sverige. Även i Europa bidrar en elbil till minskade utsläpp även om utsläppen kopplade till elen är högre.

“Batteridrivna fordon är tydligt bättre än fossildrivna fordon i Sverige men även i snitt i Europa”, skriver Power Circle.

Hur mycket bättre elbilen är för klimatet beror alltså på hur elen genereras. Med den svenska energimixen är elbilens försprång stort.

Rapporten som Power Circle och de andra organisationerna publicerat tar även upp tillgången på kobolt, och du kan läsa hela rapporten här.


Källa: https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20190319/svensk-genomgang-gor-klart-elbilar-ar-klart-battre-for-miljon/?fbclid=IwAR0Hd_bQWW66igcDOPiVlabIFsDbk2MkkYALzrOZPqYJ7zA_lm-BkoSWqxE


Topp