For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Elbilar i framtiden – 2021 kommer siffran på elbilar att tredubblas

Elbilar i framtiden – 2021 kommer siffran på elbilar att tredubblas

Antalet elbilsmodeller på den europeiska marknaden kommer att mer än tredubblas inom de kommande tre åren, visar ny analys. Efter flera år med blygsam tillväxt kommer EU-biltillverkare att erbjuda 214 elektriska modeller 2021.

Transport & Environment (T&E), som publicerade analysen med hjälp av data från den auktoriserade industrikällan IHS Markit, skriver att det är klart att de flesta biltillverkarna är redo att adaptera elektrifiering men regeringarna måste se till att förarna har rätt skatteincitament och avgiftsinfrastruktur för frångå diesel och bensin snabbt.

Begagnade elbilar till salu

Elbilar och plugin-hybrider kommer att ta över

Biltillverkare kommer att marknadsföra 92 helelektriska modeller och 118 plug-in hybridmodeller 2021, som de måste sälja för att uppfylla EU s CO2-mål på 95 g / km. Om prognosplanerna levereras skulle 20% av de producerade fordonen år 2025 ha en kontakt – mer än tillräckligt för att uppfylla EU:s CO2-standard för samma år.

Samtidigt är produktionsplanerna för andra alternativa drivlmedel nästan obefintliga: endast 9 000 bränslecellbilar beräknas produceras fram till 2025 jämfört med 4 miljoner elbilar. Tillverkningen av naturgasbilar kommer till och med att minska och stå för mindre än 1% av fordon som producerats i Europa i mitten av 2020-talet.

Produktionsprognoserna visar att elbiltillverkningen stadigt ersätter tillverkningen av dieselmotorer i hela Europa, med de största produktionscentren som kommer att vara i Västeuropa – Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien. Men Slovakien beräknas göra det högsta antalet elbilar per capita år 2025. Tjeckien och Ungern kommer också att vara betydande produktionscentra.

Tillverkning av batterier i Europa

16 storskaliga litiumjonbatteri-cellanläggningar har redan bekräftats eller troligen kommer att komma online i Europa år 2023.
De bekräftade planerna kommer enbart att leverera upp till 131 GWh batteriproduktionskapacitet, enligt data från Benchmark Mineral Intelligence – tillräckligt för att täcka de uppskattade 130 GWh som kommer att behövas av elbilar och stationära lagringsbatterier över hela Europa 2023.

Baserat på data från EU:s gemensamma forskningscenter kommer batteriproduktionen i denna skala att skapa cirka 120 000 jobb direkt och indirekt i batteriets värdekedja. T&E skriver också att EU kommer att behöva se till att batterier som säljs i Europa har ett lågt koldioxidavtryck och återanvänds, återvinns och anskaffas etiskt.

Topp