For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Installation av laddstolpar i BRF – Laddsmart.se

Installation av laddstolpar i BRF – Laddsmart.se

Resultat av en marknadsundersökning gjord av laddsmart.se

Under början av 2022 genomförde informationsportalen Laddsmart.se en marknadsundersökning kring installation av laddstolpar i bostadsrättsföreningar (BRF). Undersökningen fokuserade på de förutsättningar som finns vid installation av laddstolpar men också vilka märken som är populärast att installera och hur leverantörerna ser på framtiden inom branschen. Dessutom sammanställdes en lista över leverantörer och installatörer av laddboxar till bostadsrättsföreningar för att kunna bygga en mer komplett bild av hur marknaden ser ut. Listan över leverantörer ökar ständigt och låg på över 90 stycken vid den senaste räkningen i början av april.

När en BRF börjar titta på att installera laddboxar tar det förhållandevis lång tid för en laddbox att faktiskt installeras. Först av allt ska en BRF ta ett beslut och undersökningen visar att för majoriteten tar det mellan 3-6 månader från det att en BRF tagit kontakt med en leverantör till att ett beslut fattas. Det nästa steget i installationsprocessen är att se vilka förutsättningar som finns och om några förberedelser behöver göras. 54% av leverantörerna svarade att de alltid gör ett platsbesök innan de går vidare i installationsprocessen och 31% svarade att de ofta gör platsbesök. Platsbesöken gör det lättare för båda parter. En BRF kan förklara vad de tänker och vad de önskar samtidigt som leverantören kan se vilka förutsättningar de har att arbeta med samt lättare förstå och därmed följa kundens önskemål.

Vidare måste det beslutas om något markarbete behöver göras för att kunna installera laddstolparna och om föreningens elsystem behöver uppgraderas. Undersökningen visade att det ofta behövs markarbete innan laddstolparna kan installeras men att elsystemet inte behöver uppgraderas. Med andra ord ansågs förutsättningarna vara bra för laddstolpar i de flesta BRF men att själva laddplatserna behövde förberedas. Att majoriteten inte kände ett behov att uppgradera elsystemet hänger sannolikt ihop med installeringen av dynamisk lastbalansering. 85% svarade att de alltid eller ofta installerar dynamisk lastbalansering när de installerar laddstolpar vid BRF. Den dynamiska lastbalanseringen ser till att bilarna bara laddas med den energi som för tillfället finns tillgänglig vilket gör att elsystemet inte överbelastas.

Installation av laddstolpar i BRF

När området och elsystemet är förberett för laddstolparna är nästa steg installation.
Undersökningen visade att det är vanligt att leverantörerna installerar laddboxarna till BRF i partnerskap med elektriker eller i en kombination av partnerskap och egna elektriker. De vanligaste laddstolparna som installerades var Easee Charge, Charge Amps Aura och Zaptec Pro. Något som är intressant att notera här är att det är samma varumärken som även är populära på den privata marknaden. 

För att finansiera laddstolparna i BRF valde en stor del att höja priset på själva parkeringsplatsen där laddstolpen installerats men även att ta ut en summa per använd kW. Vissa BRF valde att behålla parkeringsavgiften som den var och enbart ta betalt per använd kW. Det var inte lika vanligt att BRF valde att inte ta något extra betalt eller att enbart höja avgiften för parkeringsplatsen.

En sista punkt i marknadsundersökningen var att fråga sig hur branschen ser på framtiden. Elbilsmarknaden har vuxit i samband med att bättre el- och hybridbilar kommer ut på marknaden och de tillfrågade leverantörerna tror inte på en nedgång den närmaste tiden. Hela 77% svarade att de trodde att försäljningen skulle öka mycket under 2022 jämfört med 8% som svarade att de trodde på samma eller lägre försäljningssiffror jämfört med 2021.

Sammanfattningsvis visar den här undersökningen att installation av laddstolpar i BRF att majoriteten ansåg att platsbesök görs innan installation, markarbete är ofta nödvändigt innan installation, dynamisk lastbalansering installeras, samarbete med elektriker är mycket vanligt och att BRF finansierar laddstolparna genom en avgift på använd el.

Topp