For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Klimatbonus – Nya regler för bonus Malus från första april 2021

Klimatbonus – Nya regler för bonus Malus från första april 2021

Uppdatering!

Från 1 april ändras nivåerna i reglerna för klimatbonus

De nya nivåerna i bonus-malussystemet innebär att bonusen för nollutsläppsfordon höjs från 60 000 till 70 000 kronor. Samtidigt sänks gränsen för hur mycket en klimatbonusbil får släppa ut från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer är i fortsättningen ca 45 000 kronor.

Fakta om bonus malus

  • Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med utsläpp under 60 gram koldioxid per kilometer kan få bonus.
  • Den maximala bonusen för fordon med nollutsläpp är 70 000 kronor.
  • Den maximala bonusen för fordon med utsläpp över noll är ca 45 000 kronor. Ju högre utsläpp, desto lägre bonus.
  • Gasbilar kan få en bonus på minst 10 000 kronor, dock högst ca 45 000 kronor.
  • Fordon med höga utsläpp har högre fordonsskatt (malus) under de första tre åren. Det gäller fordon med utsläpp över 90 gram koldioxid per kilometer och malusen är högre för bilar med större utsläpp.
  • Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 eller fordonsgas omfattas inte av malus.

Så fungerade det tidigare:

Med det nya bonus-malus-systemet får den klimatsmarte privatpersonen få upp till 70 000 kronor av staten i bonus genom att välja rätt bil. Företaget får också bonus men enligt en annan beräkningsmodell.

Bonus-malus-systemet gäller nya personbilar samt lätta bussar och lastbilar av fordonsår 2018 som registrerats tidigast 1 juli 2018.

Privatpersoners bonus

Mest skattebonus ger rena elbilar/bränslecellsbilar med nollutsläpp ur avgasröret. Här får den som köper bil privat 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut, ner till lägsta bonusnivån 10 000 kronor. Vid 60 gram koldioxid per kilometer upphör bonusen.Biogasbilar får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har. Vissa gasbilar har först typgodkänts som bensin- eller dieselbilar och sedan konverterats till gasdrift av generalagenten. Dessa bilar får i dagsläget inte klimatbonus, men detta kan komma att ändras. Hör dig för med tillverkaren om hur det ligger till med den gasbil du är intresserad av.

Företagets bonus malus

Företagets bonus (med företag menas även enskild firma) är som mest 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil (om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen). Med jämförbar bil menas motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och nivå på utrustning som bonusbilen.

Miljöbonus-BonusMalus

Varken bonus eller malus

I utsläppsintervallet 60–95 gram per kilometer ges ingen bonus, men någon extraskatt tas inte heller ut.

Malus

Alla bilar får 360 kronor per år i fordonsskatt oavsett utsläpp. Dieselbilar får dessutom ett miljötillägg och ett bränsletillägg.

Bilar som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer får en malus, det vill säga förhöjd fordonsskatt, under tre år. Etanol- och gasdrivna fordon är undantagna från den förhöjda skatten.

När bilarna fyller fyra år försvinner extraskatten. Därefter är skatten = fordonsskatten + 22 kronor per gram över 111 gram per kilometer. Biogas- och etanolbilar har istället 11 kronor per gram över 111 gram per kilometer.

Läs mer om miljöbilspremien

Läs mer och beräkna din bonus

Topp