For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Elbil – fördelar och nackdelar – Allt du behöver veta

Elbil – fördelar och nackdelar – Allt du behöver veta

Vilka för och nackdelar finns det med elbilar? Elbilar har flera fördelar över bilar med förbränningsmotor, och elbilarna kan vara en del av lösningen på de globala klimatförändringarna. Här går vi igenom några av elfordonens fördelar – utöver att de är bästa drivmedlet, ur miljösynpunkt, för en bil i Sverige förstås.Elbilens fördelar

Elbilar låter mindre

Elmotorn har generellt en mycket låg ljudnivå. Därmed minskar trafikbullret. Vissa elbilar har en funktion som gör det möjligt att aktivera ett ljud vid låga hastigheter – för att uppmärksamma gång- och cykeltrafikanter. Elbilar till salu på Grönbil.se

Elen finns överallt

Elnätet i Sverige är väl utbyggt. El finns överallt – i alla hem, hos alla företag, i motorvärmarstolpar och längs gator och motorvägar. Att stärka upp ett befintligt elnät för installation av laddinfrastruktur är mycket billigare än att bygga en ny bensin- eller biogasmack.

Elbilar kräver mindre underhåll

En elbil har 30 procent färre rörliga delar vilket innebär att fordonet inte kräver lika mycket underhåll som en bil med förbränningsmotor. Därmed är servicen för en elbil både enklare och billigare.

Elbilar är billiga att köra

El är en billig resurs. Bränslekostnaden för en elbil är cirka 1-2 kronor per mil. En någorlunda modern bensin- eller dieselbil kostar cirka tio kr per mil att köra.

Elbilar är effektiva

En elmotor har mycket högre verkningsgrad än en förbränningsmotor. Av den energi som matas in i en förbränningsmotor blir cirka 62 procent till värme, 15 procent förloras i tomgången och 5 procent är drivlineförluster. Bara 18 procent av energin som tillförs används till att driva bilen framåt. I en elbil används 83 procent av energin till att driva bilen framåt.

Elbilar

Elbilar håller längre

När biltillverkarna bygger elbilar använder de sig i vissa fall av så lätta material som möjligt för att få ner vikten på fordonet. Dessa material har mindre risk för korrosion och bilens kaross får därmed en längre livslängd jämfört med traditionella bilar.

Elbilar har ett jämnt vridmoment

En elmotor håller samma vridmoment från stillastående upp till högt varvtal. Det innebär att föraren utnyttjar fordonets alla hästkrafter redan från start. I en traditionell bil med förbränningsmotor måste motorn varvas upp innan den får tillgång till alla hästkrafter. Det jämna vridmomentet gör att en elbil kan accelerera snabbare än många traditionella fordon.

Elbilar har bättre köregenskaper

I de flesta elbilar sitter batteriet monterat i bottenplattan och det resulterar i en mycket låg tyngdpunkt. Det påverkar i sin tur köregenskaperna positivt – bilen ligger bättre på vägen och krängningar blir lättare att hantera.

Elbilar är säkrare

Tester har visat att en bil med förbränningsmotor löper fem gånger större risk att börja brinna. I en bil med förbränningsmotor är bränsletank och bränsleledningar oftast oskyddade, och energiinnehållet i en bensintank är mycket högre än i ett batteri.

Elbilar kräver inga bränsletransporter

En av fördelarna med elektricitet är att bränslet inte behöver transporteras på samma sätt som bensin, vätgas eller andra bränsletyper. Ökad elbilsanvändning innebär därför att de tunga transporterna som förser bensin- och gasmackarna med bränsle minskar.

Elbilens-För-och-Nackdelar

Elbilens nackdelar

Det finns så klart även nackdelar med elbilarna. Men de har alla det gemensamt att teknisk utveckling kommer att göra dessa nackdelar mindre eller rent ut av obefintliga i framtiden.

Räckvidd

Elbilarnas räckvidd har historiskt sett varit begränsad. Idag finns tekniken för betydligt längre räckvidd och det finns flera modeller som kan köra 50 mil eller mer. Kostnaden för dessa modeller är dock fortsatt relativt hög, men batteripriserna har sjunkit de senaste åren samtidigt som tekniken utvecklats.

Begränsad möjlighet till snabbladdning

Sverige har i dagsläget ett begränsat antal publika snabbladdningsstationer vilket kan vara ett problem för elbilsägare som vill ta sig längre sträckor med ett fordon som har begränsad räckvidd. Nya stationer etableras hela tiden – för att hålla dig uppdaterad, se här: LADDA BILEN

Priset

Priset på bilen är en nackdel för många. Laddbara fordon är fortfarande något dyrare än konventionella bilar, även om vi kan räkna med att priserna kommer att sjunka allt eftersom elbilar blir vanligare. Dagens högre inköpspris kompenseras till viss del av bonus-malus-systemet samt de låga driftkostnaderna.


Sammanfattning

Fördelar med elbilar:

 • de är tystare
 • el finns överallt
 • elbilar kräver mindre underhåll
 • elbilar är billigare att köra
 • elbilar är effektivare
 • elbilar håller längre
 • har bättre köregenskaper
 • jämnt vridmoment
 • elbilar är säkrare

Nackdelar med elbilar:

 • Elbilar har fortfarande inte bra räckvidd
 • Elbilar är dyrare att köpa
 • Begränsad tillgång till snabbladdning

Elbilar – Alt du behöver veta

En elbil är en bil som drivs av en eller flera elmotorer som strömförsörjs av batterier. I motsats till hybridbilar och laddhybrider, som kombinerar eldrift med en förbränningsmotor, är elbilar elfordon som enbart använder eldrift.

En elbils egenskaper beror till stor del på batterierna, som är avgörande för räckvidden (körsträckan mellan laddningar), laddningstiden, ekonomin och klimatpåverkan. Den vanligaste batteritypen i dagens elbilar är litiumjonackumulatorer.

En annan typ av elfordon är bränslecellsbilar som drivs av bränsleceller där vätgas omvandlas till elektricitet. Vätgasen kan genereras från elkraft, vilket ger förluster, eller från naturgas, vilket ger upphov till koldioxidutsläpp.

Läs mer om elbilar och deras för- och nackdelar


Andra intressanta artiklar:


Elbilar till salu

Begagnade elbilar till salu

Elbilar 2021 – Vilken är den bästa elbilen 2021

Topp