For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, Safari or Internet Explorer.
Miljöbil – Vad är en miljöbil? Allt du behöver veta om miljöbilar

Miljöbil – Vad är en miljöbil? Allt du behöver veta om miljöbilar

Generellt kan man säga att en miljöbil är en bil som har låga utsläpp av koldioxid. En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara, icke fossila drivmedel, eller en bensin- eller dieselbil som inte drar mycket bränsle.

Visa alla miljöbilar till salu på Grönbil

Vad är en miljöbil?

Det finns olika nationella regelverk som definierar miljöbilar: Dels vägtrafikskattelagen, där miljöbilar har fem års befrielse från vägtrafikskatt, dels inkomstskattelagen som ger tjänstebilar som är miljöbilar en rabatt på förmånsvärdet. Synen på vad en miljöbil är skiljer sig åt i dessa två lagar. Sedan finns det ytterligare en definition för så kallade supermiljöbilar.Miljöbil enligt vägtrafikskattelagen

Sedan 1 januari 2013 (SFS 2006:227) gäller att bilens vikt och vilket drivmedel den går på avgör om det är en miljöbil: En bil som går på bensin eller diesel och har tjänstevikten 1372 får släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer för att betecknas som miljöbil. Går den istället på etanol eller fordonsgas får den släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer eftersom koldioxidsläppen från dessa bilar är av förnybart ursprung.

Tyngre bilar får alltså ha högre utsläpp, lättare får lägre miljöbilsgräns. Även minibussar och lätta lastbilar omfattas av reglerna.

Så här vet du om bilen är en miljöbil

Bilar som drivs med biodrivmedel: Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan (som kan bli både minus eller plus) multipliceras med 0,0457. Lägg sedan till 150.
Bensin och dieselbilar: Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan (som kan bli både minus eller plus) multipliceras med 0,0457. Lägg sedan till 95.
Om tillverkarens siffra för bilens CO2-utsläpp är lägre än den summa du får i uträkningen är bilen en miljöbil.

Modeller av miljöbilar

Detaljerad information om olika modeller sammanställs av Göteborg, Stockholm och Malmö i samarbete och presenteras på den nationella miljöbilssajten miljofordon.se. Där finns även möjlighet att göra personliga och jämförande kalkyler för bilekonomi för olika bilmodeller inklusive liknande bensin- och dieseldrivna modeller.


Bränslecellsbil

Bränslecellsbilar drivs ofta av vätgas.

En bränslecellsbil är en typ av elbil. Den är utrustad med bränsleceller som omvandlar syre och ett bränsle till elektricitet som driver bilens elmotorer. En viss del av elektriciteten lagras också i ett mindre batteri som jämnar ut variationen i elförbrukning utifrån körningen.

Bilarna har många fördelar: räckvidden är runt 50–60 mil och de tankas på 3–4 minuter. Vanligen tankas fordonet med vätgas. Om vätgasen produceras på grön el är de helt utsläppsfria – ur avgasrören kommer enbart rent vatten.

Det finns också bränsleceller som kan omvandla syre och etanol till elektricitet. Bilen släpper då även ut koldioxid. Men eftersom etanol är ett förnybart bränsle är utsläppen, sett till bränslets livscykel, låga. Tekniken med bränslecellsfordon som går på etanol finns ännu inte på den svenska marknaden.

Antalet drivmedelsstationer för vätgas i Skandinavien är fortfarande relativt få.

Se stationernas placering:
Tankkarta för vätgas


Elbil och laddhybrid

En renodlad elbil har inget avgasrör. Den ger inga utsläpp och kan därför bidra till en bättre luft på gatorna. Elbilar drivs av en eller flera elmotorer som enbart körs på el från ett batteri.

Batteriet i elbilen laddas med el från kraftnätet. Det är stort och väger ofta mellan 200 och 500 kg, men eftersom elbilar saknar andra tunga komponenter såsom, förbränningsmotor, växellåda och bränsletank med bränslet, blir skillnaden inte så stor. Batteriutvecklingen går också fort fram vilket gör att räckvidden ökar rejält utan att batterierna blir större eller mycket tyngre.

De flesta modeller som nu säljs i Sverige har en räckvidd (tillverkarens uppgifter enligt NEDC) på 20–28 mil. Men utvecklingen går mot allt längre räckvidd och två modeller har redan passerat 40 mil, Renault Zoe och Tesla.

När man väljer elbil kan vara klokt att då utgå från att räckvidden inte når upp till den nivå som anges i NEDC-testet. Den verkliga körsträckan påverkas av fart och temperatur. På vår-, sommar och höst uppnås cirka 70 procent av specificerad räckvidd. Vid körning i sträng kyla får de 70 procenten halveras. I sämsta väderlek bör man kunna räkna med att uppnå 35 procent av angiven räckvidd.

Hur långt batteriet räcker påverkas kraftigt av utetemperatur och av hur mycket eldriven utrustning som används i bilen. När det är kallt och man måste värma kupén försvinner en stor del av elen till det och räckvidden blir då kortare.

Trots att elbilarnas räckvidd är betydligt kortare än för andra bilar är den fullt tillräckligt för de flesta bilresor som görs dagligen av såväl privatpersoner som företag. De dagliga resorna som görs i Europa är cirka 4,5 mil.

Köpa-Hybridbil

Skillnad mellan elbilar och laddhybrider

Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer: en förbränningsmotor och en elmotor. Laddhybider har precis som elbilar ett batteri som kan laddas från elnätet, men batteriet räcker inte lika långt som det i de renodlade elbilarna. Laddhybrider tankas därutöver med bensin eller i några fall diesel. I framtiden förväntas även laddhybrider som kan köra på förnybara drivmedel.

Ladda elbilen med förnybar el

En förutsättning för att elbilar verkligen ska ge en miljövinst är att de tankas med förnybar el såsom vind- eller vattenkraft. Om man utgår från nordisk elmix som baseras på den typ av elproduktion som vi har i Sverige, har elbilen lägre klimatpåverkan än flertalet andra miljöbilar.

Om alla förare i Sverige skulle köra på el (över 4 miljoner elbilar) skulle knappt 10 TWh skulle behövas. Det motsvarar mindre än 10 procent av Sveriges totala elanvändning.

Laddhybrider måste köras så mycket som möjligt på el för att deras miljöpotential ska realiseras. I hur stor utsträckning det är möjligt beror på den aktuella laddbilens batterikapacitet och teknik, men också på den enskilde bilägarens resmönster.


Elhybrid

Elhybrider har två motorer, en vanlig förbränningsmotor och en elmotor. När man är ute och kör kan båda motorerna arbeta för att driva bilen, antingen samtidigt eller var och en för sig. En elhybrid kan inte laddas med el.

Elhybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd, men också inbromsningar och tomgång kan användas för laddning. En del av den energi som blir spillvärme i en vanlig bil kan tas tillvara som el i batteriet och driva elmotorn. På så sätt reduceras bränsleförbrukningen.

Elhybriden kan inte laddas upp med el utifrån. Elmotorn gör istället att elhybriden till en extra energieffektiv bil för fossilt eller förnybart drivmedel.


Etanolbil

Etanolbilar fungerar precis som vanliga bensinbilar. De kan köras på både E85 och bensin. Motorn klarar av valfri blandning mellan bensin och E85 och anpassar sig till den blandning som för tillfället finns i bränsletanken utan att föraren behöver göra något särskilt.

Tätare serviceintervall med etanolbilar
Etanol smörjer motorn sämre än bensin. Därför bör du byta olja och filter med tätare intervall på en etanolbil. Tidigare upplevde bilägare vissa problem med kallstarter under vinterhalvåret, detta är inte ett problem numera då bränslebolagen numera höjt bensinhalten i vinteretanolen. Med denna blandning klarar etanolbilarna att starta ända ner till 25 minusgrader.

Använd motorvärmaren
Det är naturligtvis alltid fördelaktigt att använda motorvärmare. Gärna redan då temperaturen sjunker under 10 plusgrader. En motorvärmare gör att du sparar bränsle och dessutom minskar du utsläppen av hälsoskadliga ämnen som annars kan bli stora vid kallstart. Etanolbilar har inbyggd motorvärmare så allt som behövs är ett eluttag.

E85
Drivmedlet till etanolbilarna kallas E85 och består på sommaren av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Bensinen blandas i för att förbättra smörj- och startegenskaper. På vintern höjs bensinhalten till 25 procent för att underlätta kallstart i minusgrader.


Gasbil

Fordon som kan köras på fordonsgas har vanligtvis två tanksystem, ett för bensin och ett för gas. Bortsett från gastankarna är det inte mycket som skiljer gasbilar från bensinbilar.

Dubbla bränsletankar ökar gasbilens räckvidd
Gasbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, förutom att räckvidden med enbart gas är kortare. Bensintanken tar vid när gasen är slut, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre än med motsvarande bensinbilsmodell.

Några transportfordon har bara gastankar, men det behöver normalt inte bli ett bekymmer eftersom sådana fordon används i mer bestämda rutter.

Med en knapp kan man på vissa modeller välja att köra bilen på antingen gas eller bensin. De flesta modeller startas på bensin och slår automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. Skulle gasen ta slut under körning slår bilen automatiskt om till bensindrift. I andra krävs en knapptryckning.

Vid en jämförelse av bränsleåtgång (och drivmedelspris) motsvarar en liter bensin ca 0,74 kg fordonsgas.

Fordonsgas är en blandning
Fordonsgas är samlingsnamnet för det drivmedel som används i gasfordon. Fordonsgas består av biogas och naturgas i varierande blandning. Andelen biogas i fordonsgasen är nu runt 70 procent, med stora lokala variationer. Det finns också möjligheter att tanka 100 procent biogas, det vill säga att det går att köra fossilfritt med gasbil.

Biogas är förnybart
Biogas är ett förnybart bränsle som ger mycket mindre utsläpp av koldioxid än bensin och diesel. Biogas kan utvinnas genom rötning av till exempel livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam. Klimatnyttan med biogas blir därför väldigt stor och till och med bli över 100 procent eftersom det inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall.

Biogas av fordonskvalitet och naturgas i princip identiska rent kemiskt och består till största delen av metan. Det innebär att de kan blandas i vilka proportioner som helst i bilens tank och du kan tanka på vilket gastankställe som helst.

Naturgas är fossilt
Naturgas är ett fossilt, det vill säga icke förnybart, bränsle som utvinns vid oljekällor och på senare tid även genom oljeskiffer. Körning på naturgas ger större utsläpp av växthusgaser än biogas men lägre än bensin och diesel.

Här kan du se alla miljöbilar till salu här >


Kommentarer (2)


  1. Bästa elbilar 2022 – TOP 20 Elbilar i år | Grönbil.se

    […] Miljöbil – Vad är en miljöbil? Allt du behöver veta om miljöbilar […]

  2. Miljöbonus – Miljöbilspremie 2022 och 2023 – Allt du behöver veta

    […] Vad är en miljöbil […]

Topp